Over ons!

ANBI status

Sinds 2018 heeft de Vereniging van Vienden van de Menkemaborg de status van Culturele ANBI. Algemeen Nut beogende Instelling, RSIN-nummer 805236582. Hierdoor zijn er extra belastingvoordelen bij giften van particulieren of bedrijven aan de verenigingen: www.belastingdienst.nl

Beleidsplan

Doelstelling

De vereniging Vrienden van de Menkemaborg is opgericht in 1968, met als belangrijkste doelstelling in de meest brede vorm een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Menkemaborg in Uithuizen. De statuten, onlangs gemoderniseerd zijn, staan elders op de website vermeld.

De vereniging van Vrienden van de Menkemaborg stelt zich tot doel de Menkemaborg in de meest brede zin te ondersteunen. 

Wijze van ondersteunen

Dat doet ze door jaarlijks financiële middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatie van de Stichting Museum Menkemaborg. 

Daarnaast ondersteunt ze de Menkemaborg op andere wijze, bijvoorbeeld door schenkingen in natura, zoals attributen in de kasteeltuin of in het kasteel zelf of het stimuleren van bezoeken door middel van advertenties of andere middelen. Ook worden activiteiten georganiseerd of specifieke producten verkocht ten behoeve van de Menkemaborg.

Wijze van verwerving middelen 

De vereniging doet dit door een jaarlijkse minimum bijdrage te vragen aan donateurs en leden. Daarnaast zijn er ook bedrijfslidmaatschappen, waardoor ook het bedrijfsleven gestimuleerd wordt een bijdrage te leveren. 

Tenslotte stelt de vereniging zich open voor vrije giften en legaten om ons in onze taken te steunen.

Met deze bovengenoemde giften, legaten en al dan niet jaarlijkse donaties stimuleert de vereniging het bezoek aan de borg en de exploitatie van de borg.

Uitwerking/verantwoording

In de afgelopen jaren zijn op deze wijze naast een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de stichting museum Menkemaborg tevens; nieuwe gordijnen voor een ruimte in de Menkemaborg aangeschaft, nieuwe tuinbanken in de tuinen aangeschaft, één van de tuinbeelden gerestaureerd, worden jaarlijks schoonmaakactiviteiten rondom het borgterrein georganiseerd, worden activiteiten voor kinderen georganiseerd, enz.

In de toekomst is de vereniging voornemens om de borg de mogelijkheid te bieden om buiten activiteiten te organiseren in de buitenlucht waarbij de activiteiten droog kunnen plaatsvinden en wordt daarnaast naar mogelijkheden gezocht om verschillende doelgroepen langer aan de vereniging te binden. Gezien de ontgroening en vergrijzing van Noord Groningen is het zaak om naast de huidige 944 leden te bestendigen of uit te breiden.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders van de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg stellen hun tijd belangeloos beschikbaar. 

Vergoedingen

Er vind derhalve geen vergoeding plaats in de vorm van jaarlijkse, maandelijkse of andere structurele vorm. Daarnaast is er ook geen sprake van presentiegelden voor bestuursleden. 

Declaraties/gemaakte onkosten

Bestuursleden kunnen eventueel ten gunste van de vereniging gemaakte kosten declareren bij de vereniging, zulks ter beoordeling van de penningmeester. Bij twijfel wordt door de penningmeester overlegd met de voorzitter.  

Mocht het een declaratie van de voorzitter betreffen, wordt door de penningmeester afgestemd met de secretaris. Declaraties van de penningmeester worden voorgelegd aan de voorzitter of de secretaris.

 

ANBI Balans

Deel deze pagina: