Activiteiten

NL-doet

16 maart 2019: Vrijwilligersdag NL-doet!  

Van 9.30 tot 13.00 uur met vrijwilligers diverse klusjes rondom de borg. Wij beginnen met koffie en eindigen met een gezamenlijke maaltijd.

Opgave kan via de website: www.nldoet.nl of mail: vrienden@menkemaborg.nl

Jaarvergadering

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 11 september 2019, 19.30 uur  in ’t Schathoes van de Menkemaborg. 

Pronkjewailpad

Het Pronkjewailpad vindt zijn oorsprong in het Gronings Volkslied: "Ain Pronkjewail in golden raand is Grönnen, Stad en Ommelaand". 

Groninger pronkjuweeltjes en pareltjes vormen de kern van dit wandelpad. Denk aan borgen, wierden, kerken, de Wadden, het Lauwersmeer, Bourtange en de stad Groningen, maar ook horeca, galerieën, tuinen en musea. Om de paar kilometer komt u langs of gaat u zelfs door deze pronkjuwelen van Groningen. Het Pronkjewailpad is niet alleen een wandelpad, maar ook een evenement – het pad viert namelijk Gastvrij Groningen! Langs de routes werken vele lokale ondernemers en organisaties mee met het Pronkjewailpad door hun deuren voor u open te zetten. Zij bieden u een bijzondere ‘pronkjewail’ aan: een gebaar van gastvrijheid. Ook het Schathoes van de Menkemaborg is één van de Pronkjuweeltjes van dit pad.

Aanbieding voor de lopers van het Pronkjewailpad: U kunt tegen gereduceerd tarief van € 10,00 voor het eerste jaar (daarna € 15,00 per jaar) vriend worden van de Menkemaborg. Een folder met informatie en aanmeldingsformulier ligt voor u klaar bij de kassa of in het Schathoes.

Het verhaal 'hoe de vork in de steel zit' 

Het begon allemaal met iemand die in de jaren zeventig van de vorige eeuw een wandeling maakte in de buitensingel rond de Menkemaborg in Uithuizen. Kort daarvoor was met enig vertoon van mens en materieel de buitensingelrond de borg uitgebaggerd en de snel drogende blubber lag in hoge hopen klaar om te worden afgevoerd. Plotseling zag de vrouw iets glinsteren in het grijze slijk. Nieuwsgierig liep ze erop af en tot haar verrassing ontwaarde ze de tanden van wat onmiskenbaar een vork was. Voorzichtig trok ze het voorwerp vrij en even later lag het stuk eetgereedschap in haar handpalm. Het was deerlijk gehavend en vervormd en je zou er met de beste wil van de wereld niet fatsoenlijk een aardappel mee kunnen eten.  

Enfin, ze vond het niettemin een aardige vondst en nam het mee naar huis. De vork werd schoongemaakt en verdween op den duur in een la. Tot ze er jaren later weer aan terug dacht en meende er haar groenteman een plezier mee te doen. Die nam de curiositeit dankbaar in ontvangst, om het direct weer door te geven aan zijn zoon. "Zoon", zo sprak hij, "breng dit als de wiedeweerga naar de Vereniging Vrienden van Menkemaborg. Ik geloof dat ze er blij mee zullen zijn."

En dat waren die Vrienden van de Menkemaborg. Nader onderzoek leerde namelijk dat de vork in 1846 door de tafelzilversmid Hendrik Helweg is vervaardigd, vermoedelijk voor de toenmalige bewoners van de Menkemaborg. Hoe het voorwerp in de slotgracht is terecht gekomen, weet natuurlijk niemand meer. Dat laat zich slechts raden. In ieder geval is de vork netjes opgeknapt, heeft de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg er een fraai vitrinekastje voor gemaakt en is 'de vork met het verhaal' vanaf heden te zien in het Schathoes van de Menkemaborg.

Naar aanleiding van bovenstaande organiseerde de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg een schrijfwedstrijd 'Hoe de vork in de steel zit'. Ik wil alle inzenders bedanken voor hun verhalen alsmede de juryleden, Ingeborg Nienhuis, Gerad Bolhuis en Peter Fokker. We vonden de resultaten zo leuk dat dit heeft geleid tot uitgave van dit boekje. Daarvoor dank aan Academie Minerva en dan met name Wendy Plas voor hun creativiteit en enthousiasme en de inspanningen van mijn mede bestuursleden.

Harald Bouman, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg

Het boekje is voor € 9,95 verkrijgbaar bij de kassa en het Schathoes op het borgterrein.

Deel deze pagina: